База кодов ОКПД2

  • 38.21.40.000 - Зола и остатки от сжигания отходов